De fire sommervikarene på Stord

Nye erfaringar for sommarvikarane i SKL

I sommar har me fått god hjelp frå sommarvikarar i mange delar av verksemda. Me har tatt ein prat med dei fire studentane som har vore hos oss, om korleis sommarjobben har vore. Erik Lindeflaten Dahl, 31 år, frå Eldøy på Stord Erik er ferdig med ein bachelor i fornybar energi ved HVL i Sogndal.…

Les meir

SKL berekraftsrapport 2021

SKL sin nye berekraftsrapport for 2021 er klar. Du finn den her: Finansielle dokument eller ved å klikka denne lenkja: https://skl.as/download/29/berekraft/2427/berekraftsrapport-2021.pdf

Les meir

Hydrogen Solutions AS (HYDS) søkjer nye medarbeidarar

Hydrogen Solutions AS (HYDS) er etablert som ei felles satsing på grøn hydrogen fra Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) og Liquiline AS (Liquiline), og har som ambisjon å bli ein totalleverandør innan grøn hydrogen med eit særskilt maritimt fokus. Ved å nytta kommersielt tilgjengelege og utprøvde løysingar sett saman i nøkkelferdige leveransar med drift og vedlikeholdsavtalar,…

Les meir

Halvårsresultat for SKL

I skrivande stund er kraftprisen i Noreg høg. Høgare enn på lenge, og mykje høgare enn den var på same tid i fjor. Året 2020 var prega av mykje snø i fjellet, og rikeleg nedbør. Då vert kraftprisane låge. I år var det derimot relativt lite snø i fjellet, og me har hatt ein turrare…

Les meir

Åtvaring

Me ser det er stor trafikk i området rundt Fjellhaugvatnet og Blåfalli III kraftstasjon. Det er hyggeleg at folk vil oppleva den flotte naturen i området, men ver varsam med bading i det iskalde vatnet, og særskilt rundt utlaupet (fossen) frå kraftstasjonen.

Les meir

Vegstenging i Blådalen

Vegstenging ved Blådalsvatn. Pga. vedlikehaldsrbeid blir anleggsvegen stengt måndag 12. juli frå kl 10-24 ved Blådalsvatn. Det blir ikkje mogleg å passera i dette tidsrommet.  

Les meir

SKL berekraftmålrapport

SKL har utarbeidd berekraftmålrapport for 2020. Du finn han ved å gå inn på “Om SKL” -> “Finansielle dokument” -> bla deg ned til “Berekraft” eller du kan klikka på denne lenkja: SKL – Bærekraftmålrapport Storleik: 2.41 MB Format : PDF

Les meir

«Grønn finansiering»

SKL og Haugaland Kraft har i fellesskap utarbeidd eit rammeverk for grønn finansiering. Rammeverket beskriv aktiviteten til selskapa og korleis lån tatt opp under rammeverket finansierer «grøne» prosjekt. Cicero har utarbeida ein «Second Opinion» på rammeverket»  

Les meir

SKL og Liquiline etablerer hydrogenselskap

SKL og Liquiline øker sin satsning på grønn hydrogen ved etablering av Hydrogen Solutions AS (HYDS) Gjennom Hydrogen Solutions (HYDS) har selskapene en ambisjon om å bli  totalleverandør innen grønn hydrogen med særskilt fokus på maritim sektor. – Dette er et viktig og riktig steg for oss som produsent av fornybar energi, med fokus på…

Les meir