PRESSEMELDING Knutsen OAS (Knutsen), Haugaland Kraft AS og Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) etablerer havvindselskapet Deep Wind Offshore (DWO), med sikte på å utvikle havvindprosjekter i Norge og internasjonalt. Norge åpnet opp to områder for havvind 1.januar 2021. Sør-Vestlandet har en lang maritim tradisjon, bygget på næringer som fiskeri, skipsfart, olje og gass. Fornybar kraftproduksjon har…

Les meir

SKL søkjer byggjeleiar – Løkjelsvatn kraftverk

Prosjektet Løkjelsvatn kraftverk har behov for fleire medarbeidarar, og me er no på leit etter to dyktige byggeleiarar. Me kan tilby ein fast stilling, samt ei prosjekttilsetjing med ein meiningsfull og fagleg utfordrande arbeidskvardag i eit krevjande prosjekt. Stasjoneringsstad vil vera Litledalen i Etne kommune. Prosjektet omfattar eit nytt kraftverk i fjell, med tilhøyrande vassvegar.…

Les meir

SKL sikrar kraftproduksjonen

Produksjon av rein og fornybar kraft er samfunnskritisk verksemd, også i denne utfordrande tida me alle opplever no – der me saman skal avgrensa smittefaren av koronavirus. SKL har gjort tiltak som skal sikra kraftproduksjonen i anlegga våre, samstundes som me rettar oss etter styresmaktene sine retningslinjer – me må bremsa smitte, beskytta oss sjølv…

Les meir

ÅRSREKNESKAP 2019 FOR KONSERNET SKL

Etter ei årsomsetning på 986,6 mill. kr, fekk konsernet SKL i 2019 eit resultat etter skatt på 269,5 mill. kr. Resultatet er 85,1 mill. kr svakare enn i 2018, men fortsatt blant dei beste resultata gjennom SKL si historie. Sjølv om årsresultatet er redusert i forhold til 2018 er underliggande drifta forbetra. Det har over…

Les meir

Stort potensiale for norsk vasskraft

Norsk vasskraft har eit stort potensiale. Sjå kva professor Leif Lia ved NTNU/HydroCen seier i NRK-innslaget under. SKL produserer rein og fornybar energi frå vasskraftkjeldene på Vestlandet https://tv.nrk.no/serie/kveldsnytt/201906/NNFA23062519/avspiller

Les meir

SKL avsluttar arbeidet med Opo flaumkraftverk

Ut frå NVE si innstilling og Odda kommunestyret sitt siste vedtak i saka, vel SKL å avslutte arbeidet med Opo flaumkraftverk. SKL trekk difor søknaden frå vidare handsaming. SKL meiner det er trist at eit godt samfunnsøkonomisk prosjekt som Opo flaumkraftverk ikkje synes realiserbart. Det er venta eit villare og våtare klima i Noreg og…

Les meir

SKL tildeler kontraktar innan bygg, elektro og mekaniske leveransar til Løkjelsvatn kraftverk

Sunnhordland kraftlag AS har i dag tildelt 4 kontrakter i forbindelse med bygginga av Løkjelsvatn kraftverk. Bygg- og anleggsarbeid: YIT Norge AS Mekanisk i kraftstasjon (turbin): Rainpower AS Generator: Ge Renewable Norway AS Apparat- og kontrollanlegg: Ge Renewable Norway AS Løkjelsvatn kraftverk vil årleg produsera om lag 163 GWh. Hardeland kraftverk vil etter ombygginga produsera…

Les meir