Er du vår nye kollega? Her legg me ut våre ledige stillingar.

SKL søkjer teknisk personell

Me satsar innan utvikling av fornybar energi. Over ein periode skal me styrka laget og treng ingeniørar og fagarbeidarar innanfor elektro og mekanisk.   Du vil jobbe i avdelinga Teknisk drift og vedlikehald. Avdelinga har det overordna ansvaret for drift og vedlikehald av alle SKL sine 35 kraftanlegg. I tillegg har avdelinga det faglege ansvaret…

Les meir