Er du vår nye kollega? Her legg me ut våre spennande stillingar.

Me søkjer prosjektingeniør vasskraft

Er du ingeniør og vil jobba med berekraftig og lønnsam nytting av vår reinaste og mest effektive energi: den fornybare vasskrafta? Som prosjektingeniør hos oss blir du del av eit miljø med mykje erfaring, og som villig deler kompetansen. Les meir om stillinga på HUMA sine sider.

Les meir

Me søkjer systemansvarleg fagsystem

Har du interesse for data, og vil jobbe med rein og fornybar kraft? Me har store ambisjonar om å betre nytta oss av alle data me har i våre fagsystem, både for å halda oversikt, ta betre avgjersler og effektivisera med integrasjonar til fleire av systema våre på tvers av selskapet. Høyres dette interessant ut…

Les meir

SKL søkjer prosjektutviklar vasskraft

Har du lyst på ei nøkkelrolle i tidlegfase av vasskraftutbygging? Me lyser ut ei nyoppretta stilling som prosjektutviklar. I stillinga blir du ein del av eit team med lang erfaring, og kor det er stor moglegheit for utvikling av eigen kompetanse. Les meir om stillinga på HUMAN sine sider.

Les meir

SKL søkjer driftsingeniør

No kan du vere med og bidra til best mogleg nytting av Noregs unike vasskraftproduksjon, når me utvidar med ny stilling som driftsingeniør. Stillinga inngår i vaktordning og handsamar den løpande drifta av alle kraftanlegga våre. Les meir om stillinga på HUMAN sine sider.    

Les meir