Årsrekneskap 2017 for SKL

Etter ei årsomsetning på 806,5 mill. kr, fekk konsernet SKL i 2017 eit resultat etter skatt på 152,9 mill. kr. Resultatet er 8,5 mill. kr svakare enn i 2016. Driftsresultatet i 2017 vart 410,5 mill. kr mot 283,7 mill. kr året før. Skattekostnaden for 2017 er rekna til 253,5 mill. kr, mot 99,7 mill. kr…

Les meir

Produksjonsrekord

SKL sette, med god margin, produksjonsrekord i 2017. I eigne anlegg inkludert deleigde småkraftverk og Sima og Ulla Førre produserte me 2 647 GWh, som er monaleg meir enn normalproduksjonen for desse anlegga på om lag 2 300 GWh. I tillegg til denne produksjonen kjem også våre finansielle eigarskap gjennom produksjonen i Saudafaldene og anlegga knytt…

Les meir

Straumens dag

Utan straum hadde vi korkje hatt mobiltelefon, varmt vatn i dusjen eller høve til å gå på konsert med favorittartisten vår. Fram mot “Strømmens dag” 23. januar inviterer vi alle til å dela kva dei set mest pris på med straum.

Les meir