John Martin Mjånes

Administrerande direktør

Knud Nagell Dahl

Økonomisjef

knud.nagell.dahl@skl.as

+47 975 56 190

Arne Helleland

Avdelingsleiar, drift og vedlikehald

arne.helleland@skl.as

+47 975 56 033

Tore Storhaug

Avdelingsleiar, teknisk drift og vedlikehald

tore.storhaug@skl.as

+47 909 39434

Kjetil Harestad

Avdelingsleiar, forretningsutvikling

kjetil.harestad@skl.as

+47 975 56 049

Liv Kjersti Skartland

Avdelingsleiar, krafthandel og driftssentral

Kjetil Heimvik

Prosjekt Løkjelsvatn kraftverk

kjetil.heimvik@skl.as

+47 975 56 052

Hege Økland

Kontakt småkraft

hege.okland@skl.as

+47 975 56 149

Magne Andresen

Myndigheitskontakt

magne.andresen@skl.as

+47 975 56 146

Hilde Zwaig Kolstad

Kommunikasjonsansvarleg

Anne Gro Fiveland

Berekraft, Beredskap, HMS og Kvalitet

anne.gro.fiveland@skl.as

+47 975 56 152