John Martin Mjånes

Administrerande direktør

john.martin.mjaanes@skl.as

+47 975 56 009

Knud Nagell Dahl

Økonomisjef

knud.nagell.dahl@skl.as

+47 975 56 190

Arne Helleland

Avdelingsleiar, drift og vedlikehald

arne.helleland@skl.as

+47 975 56 033

Kjetil Harestad

Avdelingsleiar, forretningsutvikling

kjetil.harestad@skl.as

+47 975 56 049

kjetil heimvik
Kjetil Heimvik

Prosjekt Løkjelsvatn kraftverk

kjetil.heimvik@skl.as

+47 975 56 052

Jakob Bjelland

Avdelingsleiar, krafthandel og driftssentral

jakob.bjelland@skl.as

+47 975 56 175

Jan Petter Myhre

Kommunikasjonsleiar

jan.petter.myhre@skl.as

+47 975 56 066

Anne Gro Fiveland

Beredskap, HMS og kvalitet

anne.gro.fiveland@skl.as

+47 975 56 152