Rein, berekraftig og fornybar kraft
Vatnet sikrar oss berekraftig produksjon av straum, som legg grunnlaget for det moderne samfunn.

Siste nyhende

0
GWh
Årleg produksjon av rein, bærekraftig og fornybar kraft