SKL berekraftsrapport 2021

SKL sin nye berekraftsrapport for 2021 er klar. Du finn den her: Finansielle dokument eller ved å klikka denne lenkja: https://skl.as/download/29/berekraft/2427/berekraftsrapport-2021.pdf

Les meir

Høge straumprisar krev kortsiktige tiltak og langsiktig handling

Det er tid for å gjera noko! På kort sikt må staten kompensera innbyggjarane i landet for dei høge straumprisane. Det har staten råd til. Dei høge straumprisane fører til at stat, fylkeskommunar og kommunar får minst 10 milliardar kroner i ekstrainntekter frå kraftproduksjonen i høve til eit normalår. Denne ekstra inntekta bør staten betala…

Les meir

Hydrogen Solutions AS (HYDS) søkjer nye medarbeidarar

Hydrogen Solutions AS (HYDS) er etablert som ei felles satsing på grøn hydrogen fra Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) og Liquiline AS (Liquiline), og har som ambisjon å bli ein totalleverandør innan grøn hydrogen med eit særskilt maritimt fokus. Ved å nytta kommersielt tilgjengelege og utprøvde løysingar sett saman i nøkkelferdige leveransar med drift og vedlikeholdsavtalar,…

Les meir