Framtida er avhengig av at born og unge med draumar og talent får utvikle seg. SKL bidrar til at vi skal ha nokon å sjå opp til, nokon som kan og vil mykje, og som gir oss gode opplevingar.

Søknadsfristen for 2024 er no gått ut. Alle søkjarar får svar innan 15. mai.

Søknadsportalen opnar igjen 1. november og neste søknadsfrist vert 28. februar 2025.

 

1. Leirvik speidargruppe