Framtida er avhengig av at born og unge med draumar og talent får utvikle seg. SKL bidreg til at vi skal ha nokon å sjå opp til, nokon som kan og vil mykje, og som gjev oss gode opplevingar.

Søknadsfristen på støttemidlar gjekk ut 28. februar.

Takk for alle søknadar!

Alle søkjarar får svar så raskt som mogleg og seinast innan 1. april.

Søknadsperioden for 2024 opnar 1. november 2023.