Blå = Heileigde

   Gule= deleigde

 

SKL produserer elektrisitet basert på vasskraft i 20 eigne moderne kraftverk, og som deleigar i 15 andre kraftverk. I tillegg har SKL eigardel i Sima-anlegga, Ulla Førre-anlegga og AS Saudefaldene. Samla installert effekt er 716 MW og gjennomsnitleg årsproduksjon 2 700 GWh.

Heileigd

Blåfalli Vik

Nedslagsfelt: 173 km2

Tilsig: 744 mill m3/år

Fallhøgd: 375 m

Maksimal slukeevne: 70 m3/sek

Installert effekt: 1 x 235 MW

Årleg produksjon: 810 GWh

Byggeår (idriftsett): 2007

Blåfalli III

Høg

Nedslagsfelt: 126 km2

Tilsig: 583 mill m3 /år

Fallhøgd: 303 m

Maksimal slukeevne: 36 m3/sek

Installert effekt: 2 x 50 MW

Årleg produksjon: 550 GWh

Byggeår (idriftsett): 1968, 1973

Låg

Nedslagsfelt: 33 km2

Tilsig: 114 mill m3/år

Fallhøgd: 61 m

Maksimal slukeevne: 10 m3/sek

Installert effekt: 5 MW

Årleg produksjon: 17 GWh

Byggeår (idriftsett): 1976

Blåfalli IV

Nedslagsfelt: 27 km2

Tilsig: 128 mill m3/år

Fallhøgd: 150 m

Maksimal slukeevne: 11 m3/sek

Installert effekt: 14 MW

Årleg produksjon: 70 GWh

Byggeår (idriftsett): 1981

Blåfalli V

Nedslagsfelt: 66 km2

Tilsig: 325 mill m3/år

Fallhøgd: 56 m

Maksimal slukeevne: 17 m3/sek

Installert effekt: 8,5 MW

Årleg produksjon: 26 GWh

Byggeår (idriftsett): 2001

Hardeland kraftverk

Frå Løkjelsvatn

Installert effekt: 24 MW

Årleg produksjon: 105 GWh

Frå Hjørnåsvatn

Installert effekt: 12 MW

Årleg produksjon: 50 GWh

Deleigd

Sima

Eigardel: 8,75 %

SKL sin del utgjer:

Installert effekt: 98,5 MW

Årleg produksjon: 239,4 GWh

Ulla Førre

Eigardel: 2,54%

SKL sin del utgjer:

Installert effekt: 53.3 MW

Årleg produksjon: 121.9 GWh

Saudefaldene

Eigardel: 15 %

SKL sin del utgjer:

Installert effekt: 54 MW

Årleg produksjon: 277,5 GWh

Steine kraftverk

Eigardel: 70,02 %

SKL sin del utgjer:

Installert effekt: 1,9 MW

Årleg produksjon: 6,5 GWh

Eitro kraftverk

Eigardel: 50,48 %

SKL sin del utgjer:

Installert effekt: 2.1 MW

Årleg produksjon: 5.6 GWh

Håra kraftverk

Eigardel: 7,15 %

SKL sin del utgjer:

Installert effekt: 0.4 MW

Årleg produksjon: 1.2 GWh