Installert effekt: 4 MW

Årleg produksjon: 11,2 GWh