Nedslagsfelt: 173 km2

Tilsig: 744 mill m3/år

Fallhøgd: 375 m

Maksimal slukeevne: 70 m3/sek

Installert effekt: 1 x 235 MW

Årleg produksjon: 810 GWh

Byggeår (idriftsett): 2007