Nedslagsfelt: 66 km2

Tilsig: 325 mill m3/år

Fallhøgd: 56 m

Maksimal slukeevne: 17 m3/sek

Installert effekt: 8,5 MW

Årleg produksjon: 26 GWh

Byggeår (idriftsett): 2001