Høg

Nedslagsfelt: 126 km2

Tilsig: 583 mill m3 /år

Fallhøgd: 303 m

Maksimal slukeevne: 36 m3/sek

Installert effekt: 2 x 50 MW

Årleg produksjon: 550 GWh

Byggeår (idriftsett): 1968, 1973

Låg

Nedslagsfelt: 33 km2

Tilsig: 114 mill m3/år

Fallhøgd: 61 m

Maksimal slukeevne: 10 m3/sek

Installert effekt: 5 MW

Årleg produksjon: 17 GWh

Byggeår (idriftsett): 1976