Eigardel: 54,4 %

SKL sin del utgjer:

Installert effekt: 0,9 MW

Årleg produksjon: 3,6 GWh