Eigardel: 75,5 %

SKL sin del utgjer:

Installert effekt: 1,4 MW

Årleg produksjon: 3,8 GWh