FILTER

OPPRETTA DATO

Frå
Til

OPPDATERT DATO

Frå
Til
RENS ALLE
pdf

Scope Ratings_SKL Rating Report_2021 Dec

Storleik: 203.83 kB
Nedlastingar: 32
Dato lagt til: 13-12-2021
pdf

Halvårsrapport 2021

Storleik: 121.05 kB
Nedlastingar: 156
Dato lagt til: 31-08-2021
pdf

Halvårsrekneskap 2021

Storleik: 100.44 kB
Nedlastingar: 103
Dato lagt til: 31-08-2021
pdf

Årsmelding 2020 Sunnhordland Kraftlag AS

Storleik: 112.42 kB
Nedlastingar: 242
Dato lagt til: 21-03-2021
pdf

SKL-Årsmelding-2020-DIGITAL

Storleik: 1.87 MB
Nedlastingar: 367
Dato lagt til: 07-05-2021
pdf

Årsregnskap 2020 Sunnhordland Kraftlag AS mor- og konsern

Storleik: 311.13 kB
Nedlastingar: 193
Dato lagt til: 21-03-2021
pdf

Halvårsrapport 2020

Storleik: 77.02 kB
Nedlastingar: 397
Dato lagt til: 02-09-2020
pdf

Halvårsrekneskap 2020

Storleik: 100.71 kB
Nedlastingar: 200
Dato lagt til: 02-09-2020
pdf

SKL Årsmelding 2019

Storleik: 4.08 MB
Nedlastingar: 1106
Dato lagt til: 27-04-2020
pdf

SKL Halvårsberetning 2019

Storleik: 190.89 kB
Nedlastingar: 415
Dato lagt til: 02-09-2019

Berekraft

pdf

SKL - Bærekraftmålrapport

Storleik: 2.41 MB
Nedlastingar: 238
Dato lagt til: 02-06-2021
pdf

Haugaland Kraft Green Finance Framework final 2021-03-15

Storleik: 1.05 MB
Nedlastingar: 410
Dato lagt til: 22-03-2021
pdf

Second Opinion CICERO GREEN Haugaland final 15032021

Storleik: 697.61 kB
Nedlastingar: 351
Dato lagt til: 22-03-2021

Hovudtal 2018

0
Omsetjing, mill. kr.
0
Driftsresultat, mill. kr.
0
Årsoverskot, mill. kr., etter skatt
0
Utbyte, mill. kr.
0
Totalkapital, mill. kr.
0
Eigenkapital, mill. kr.
0
Årsverk pr. 31.12
0
Total produksjon, GWh
0
Totalrentabilitet, før rentekostnader i % av totalkapital
0
Eigenkapital­rentabilitet, før skatt i % av gj.sn. eigenkapital
0
Soliditet, eigenkapital i % av totalkapital
0
Likviditetsgrad 1, omløpsmidlar i % av kortsiktig gjeld