FILTER

OPPRETTA DATO

Frå
Til

OPPDATERT DATO

Frå
Til
RENS ALLE
pdf

Årsmelding 2022 i digitalt format - Sunnhordland kraftlag AS

Storleik: 6.38 MB
Nedlastingar: 133
Dato lagt til: 25-04-2023
pdf

Årsregnskap 2022 Sunnhordland Kraftlag AS

Storleik: 168.35 kB
Nedlastingar: 170
Dato lagt til: 24-02-2023
pdf

Årsmelding 2022 Sunnhordland Kraftlag AS

Storleik: 375.97 kB
Nedlastingar: 173
Dato lagt til: 24-02-2023
pdf

Halvårsrapport 2022

Storleik: 94.53 kB
Nedlastingar: 337
Dato lagt til: 31-08-2022
pdf

Halvårsrekneskap 2022

Storleik: 13.34 kB
Nedlastingar: 247
Dato lagt til: 31-08-2022
pdf

SKL-Årsmelding-2021-DIGITAL_liten fil

Storleik: 13.10 MB
Nedlastingar: 391
Dato lagt til: 29-04-2022
pdf

Styrets årsmelding 2021 Sunnhordland Kraftlag AS

Storleik: 536.12 kB
Nedlastingar: 252
Dato lagt til: 23-02-2022
pdf

Års- og konsernregnskap 2021 Sunnhordland Kraftlag AS

Storleik: 534.31 kB
Nedlastingar: 329
Dato lagt til: 23-02-2022
pdf

Scope Ratings_SKL Rating Report_2021 Dec

Storleik: 203.83 kB
Nedlastingar: 411
Dato lagt til: 13-12-2021
pdf

Halvårsrapport 2021

Storleik: 121.05 kB
Nedlastingar: 331
Dato lagt til: 31-08-2021

Berekraft

pdf

SKL berekraftsrapport 2022

Storleik: 4.96 MB
Nedlastingar: 103
Dato lagt til: 22-02-2023
pdf

Grøn_finansiering_rapportering_2022

Storleik: 100.69 kB
Nedlastingar: 64
Dato lagt til: 09-09-2022
pdf

Berekraftsrapport 2021

Storleik: 2.79 MB
Nedlastingar: 250
Dato lagt til: 10-03-2022
pdf

SKL - Bærekraftmålrapport

Storleik: 2.41 MB
Nedlastingar: 647
Dato lagt til: 02-06-2021
pdf

Haugaland Kraft Green Finance Framework final 2021-03-15

Storleik: 1.05 MB
Nedlastingar: 828
Dato lagt til: 22-03-2021
pdf

Second Opinion CICERO GREEN Haugaland final 15032021

Storleik: 697.61 kB
Nedlastingar: 674
Dato lagt til: 22-03-2021

Hovudtal 2018

0
Omsetjing, mill. kr.
0
Driftsresultat, mill. kr.
0
Årsoverskot, mill. kr., etter skatt
0
Utbyte, mill. kr.
0
Totalkapital, mill. kr.
0
Eigenkapital, mill. kr.
0
Årsverk pr. 31.12
0
Total produksjon, GWh
0
Totalrentabilitet, før rentekostnader i % av totalkapital
0
Eigenkapital­rentabilitet, før skatt i % av gj.sn. eigenkapital
0
Soliditet, eigenkapital i % av totalkapital
0
Likviditetsgrad 1, omløpsmidlar i % av kortsiktig gjeld