FILTER

OPPRETTA DATO

Frå
Til

OPPDATERT DATO

Frå
Til
RENS ALLE
pdf

SKL-Årsmelding-2021-DIGITAL_liten fil

Storleik: 13.10 MB
Nedlastingar: 140
Dato lagt til: 29-04-2022
pdf

Styrets årsmelding 2021 Sunnhordland Kraftlag AS

Storleik: 536.12 kB
Nedlastingar: 136
Dato lagt til: 23-02-2022
pdf

Års- og konsernregnskap 2021 Sunnhordland Kraftlag AS

Storleik: 534.31 kB
Nedlastingar: 146
Dato lagt til: 23-02-2022
pdf

Scope Ratings_SKL Rating Report_2021 Dec

Storleik: 203.83 kB
Nedlastingar: 183
Dato lagt til: 13-12-2021
pdf

Halvårsrapport 2021

Storleik: 121.05 kB
Nedlastingar: 234
Dato lagt til: 31-08-2021
pdf

Halvårsrekneskap 2021

Storleik: 100.44 kB
Nedlastingar: 168
Dato lagt til: 31-08-2021
pdf

Årsmelding 2020 Sunnhordland Kraftlag AS

Storleik: 112.42 kB
Nedlastingar: 414
Dato lagt til: 21-03-2021
pdf

SKL-Årsmelding-2020-DIGITAL

Storleik: 1.87 MB
Nedlastingar: 645
Dato lagt til: 07-05-2021
pdf

Årsregnskap 2020 Sunnhordland Kraftlag AS mor- og konsern

Storleik: 311.13 kB
Nedlastingar: 270
Dato lagt til: 21-03-2021
pdf

Halvårsrapport 2020

Storleik: 77.02 kB
Nedlastingar: 450
Dato lagt til: 02-09-2020

Berekraft

pdf

Berekraftsrapport 2021

Storleik: 2.79 MB
Nedlastingar: 98
Dato lagt til: 10-03-2022
pdf

SKL - Bærekraftmålrapport

Storleik: 2.41 MB
Nedlastingar: 431
Dato lagt til: 02-06-2021
pdf

Haugaland Kraft Green Finance Framework final 2021-03-15

Storleik: 1.05 MB
Nedlastingar: 580
Dato lagt til: 22-03-2021
pdf

Second Opinion CICERO GREEN Haugaland final 15032021

Storleik: 697.61 kB
Nedlastingar: 519
Dato lagt til: 22-03-2021

Hovudtal 2018

0
Omsetjing, mill. kr.
0
Driftsresultat, mill. kr.
0
Årsoverskot, mill. kr., etter skatt
0
Utbyte, mill. kr.
0
Totalkapital, mill. kr.
0
Eigenkapital, mill. kr.
0
Årsverk pr. 31.12
0
Total produksjon, GWh
0
Totalrentabilitet, før rentekostnader i % av totalkapital
0
Eigenkapital­rentabilitet, før skatt i % av gj.sn. eigenkapital
0
Soliditet, eigenkapital i % av totalkapital
0
Likviditetsgrad 1, omløpsmidlar i % av kortsiktig gjeld