SKL berekraftmålrapport

SKL har utarbeidd berekraftmålrapport for 2020. Du finn han ved å gå inn på “Om SKL” -> “Finansielle dokument” -> bla deg ned til “Berekraft” eller du kan klikka på denne lenkja: SKL – Bærekraftmålrapport Storleik: 2.41 MB Format : PDF

Les meir

«Grønn finansiering»

SKL og Haugaland Kraft har i fellesskap utarbeidd eit rammeverk for grønn finansiering. Rammeverket beskriv aktiviteten til selskapa og korleis lån tatt opp under rammeverket finansierer «grøne» prosjekt. Cicero har utarbeida ein «Second Opinion» på rammeverket»  

Les meir

Økonomi

SKL søkjer rekneskapsmedarbeidar SKL er ein vasskraftprodusent som årleg produserer om lag 2.700 GWh elektrisk energi. Det er nok til 150.000 husstandar – eller om lag forbruket til Bergen by. Vasskraft er naturleg og berekraftig. Me forvaltar våre felles naturressursar og gjev energi attende til lokalsamfunnet. SKL går inn i ein periode med stor vekst…

Les meir

Stort potensiale for norsk vasskraft

Norsk vasskraft har eit stort potensiale. Sjå kva professor Leif Lia ved NTNU/HydroCen seier i NRK-innslaget under. SKL produserer rein og fornybar energi frå vasskraftkjeldene på Vestlandet https://tv.nrk.no/serie/kveldsnytt/201906/NNFA23062519/avspiller

Les meir