Vegstenging ved Litledalen kraftverk, Etne

Vegen er stengd ved begge sider av Litledalen kraftverk grunna anleggsarbeid. Kaldheimsvegen er då stengd for gjennomkøyring, dette er skiltet i begynnelsen av Kaldheimsvegen (sjå bildet). Då dette er eit anleggsområde er det òg stengd for gåande. Vegen vil vere stengd fram mot påske 2024.

Les meir