Pressemelding halvårsrekneskap

Godt resultat for SKL første halvår 2023 Kraftmarknaden er framleis i ein spesiell situasjon, men meir føreseieleg enn unntaksåret 2022. SKL sin halvårsrapport viser eit driftsresultat på 330,4 millionar kroner etter skatt for første del av 2023. Resultatet på same tid i fjor viste 748,4 millionar kroner. 2022 var eit særs spesielt år for kraftbransjen,…

Les meir