Pressemelding halvårsrekneskap

Godt resultat for SKL første halvår 2023 Kraftmarknaden er framleis i ein spesiell situasjon, men meir føreseieleg enn unntaksåret 2022. SKL sin halvårsrapport viser eit driftsresultat på 330,4 millionar kroner etter skatt for første del av 2023. Resultatet på same tid i fjor viste 748,4 millionar kroner. 2022 var eit særs spesielt år for kraftbransjen,…

Les meir

Kraftselskap kjøper andel i HYDS

Dalane Energi går inn på eigarsida i HYDS. Pressemelding frå HYDS: Kraftselskap kjøper andel i HYDS Det Rogalandsbaserte kraftselskapet Dalane Energi kjøper seg inn i Hydrogen Solutions AS (HYDS) med ein andel på 10 prosent. Frå før vert selskapet eigd av Sunnhordland kraftlag AS (SKL), i tillegg til ei gruppe private investorar. – Dette er…

Les meir