Årsmeldinga er klar

Torsdag 20. april hadde SKL si generalforsamling der me la fram årsmeldinga for 2022 i digitalt, meir lesevennleg format. Der kan du mellom anna lesa om selskapet sine økonomiske resultat og utvikling i 2022, lokalmiljøa som nyt godt av SKL sitt resultat, intervju med nokre av SKL sine tilsette og sjå kor mykje kraftproduksjonen for…

Les meir