SKL søkjer driftsingeniør

No kan du vere med og bidra til best mogleg nytting av Noregs unike vasskraftproduksjon, når me utvidar med ny stilling som driftsingeniør. Stillinga inngår i vaktordning og handsamar den løpande drifta av alle kraftanlegga våre. Les meir om stillinga på HUMAN sine sider.    

Les meir