Høge straumprisar krev kortsiktige tiltak og langsiktig handling

Det er tid for å gjera noko! På kort sikt må staten kompensera innbyggjarane i landet for dei høge straumprisane. Det har staten råd til. Dei høge straumprisane fører til at stat, fylkeskommunar og kommunar får minst 10 milliardar kroner i ekstrainntekter frå kraftproduksjonen i høve til eit normalår. Denne ekstra inntekta bør staten betala…

Les meir