Hydrogen Solutions AS (HYDS) søkjer nye medarbeidarar

Hydrogen Solutions AS (HYDS) er etablert som ei felles satsing på grøn hydrogen fra Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) og Liquiline AS (Liquiline), og har som ambisjon å bli ein totalleverandør innan grøn hydrogen med eit særskilt maritimt fokus. Ved å nytta kommersielt tilgjengelege og utprøvde løysingar sett saman i nøkkelferdige leveransar med drift og vedlikeholdsavtalar,…

Les meir