«Grønn finansiering»

SKL og Haugaland Kraft har i fellesskap utarbeidd eit rammeverk for grønn finansiering. Rammeverket beskriv aktiviteten til selskapa og korleis lån tatt opp under rammeverket finansierer «grøne» prosjekt. Cicero har utarbeida ein «Second Opinion» på rammeverket»  

Les meir

SKL og Liquiline etablerer hydrogenselskap

SKL og Liquiline øker sin satsning på grønn hydrogen ved etablering av Hydrogen Solutions AS (HYDS) Gjennom Hydrogen Solutions (HYDS) har selskapene en ambisjon om å bli  totalleverandør innen grønn hydrogen med særskilt fokus på maritim sektor. – Dette er et viktig og riktig steg for oss som produsent av fornybar energi, med fokus på…

Les meir