Årsrekneskap for SKL AS

ÅRSREKNESKAP 2020 FOR KONSERNET SKL Etter ei årsomsetning på 344,4 mill. kr, fekk konsernet SKL i 2020 eit resultat etter skatt på 2,9 mill. kr. Resultatet er 266,5 mill. kr svakare enn i 2019, og er eit resultat av svært låge kraftprisar. Året 2020 vart eit spesielt driftsår. Koronaviruset vart frå mars månad ei utfordring…

Les meir