SKL søkjer byggjeleiar – Løkjelsvatn kraftverk

Prosjektet Løkjelsvatn kraftverk har behov for fleire medarbeidarar, og me er no på leit etter to dyktige byggeleiarar. Me kan tilby ein fast stilling, samt ei prosjekttilsetjing med ein meiningsfull og fagleg utfordrande arbeidskvardag i eit krevjande prosjekt. Stasjoneringsstad vil vera Litledalen i Etne kommune. Prosjektet omfattar eit nytt kraftverk i fjell, med tilhøyrande vassvegar.…

Les meir