Halvårsresultat for SKL

I skrivande stund er kraftprisen i Noreg høg. Høgare enn på lenge, og mykje høgare enn den var på same tid i fjor. Året 2020 var prega av mykje snø i fjellet, og rikeleg nedbør. Då vert kraftprisane låge. I år var det derimot relativt lite snø i fjellet, og me har hatt ein turrare…

Les meir

Åtvaring

Me ser det er stor trafikk i området rundt Fjellhaugvatnet og Blåfalli III kraftstasjon. Det er hyggeleg at folk vil oppleva den flotte naturen i området, men ver varsam med bading i det iskalde vatnet, og særskilt rundt utlaupet (fossen) frå kraftstasjonen.

Les meir

Vegstenging i Blådalen

Vegstenging ved Blådalsvatn. Pga. vedlikehaldsrbeid blir anleggsvegen stengt måndag 12. juli frå kl 10-24 ved Blådalsvatn. Det blir ikkje mogleg å passera i dette tidsrommet.  

Les meir

SKL berekraftmålrapport

SKL har utarbeidd berekraftmålrapport for 2020. Du finn han ved å gå inn på “Om SKL” -> “Finansielle dokument” -> bla deg ned til “Berekraft” eller du kan klikka på denne lenkja:

Les meir

«Grønn finansiering»

SKL og Haugaland Kraft har i fellesskap utarbeidd eit rammeverk for grønn finansiering. Rammeverket beskriv aktiviteten til selskapa og korleis lån tatt opp under rammeverket finansierer «grøne» prosjekt. Cicero har utarbeida ein «Second Opinion» på rammeverket»  

Les meir

SKL og Liquiline etablerer hydrogenselskap

SKL og Liquiline øker sin satsning på grønn hydrogen ved etablering av Hydrogen Solutions AS (HYDS) Gjennom Hydrogen Solutions (HYDS) har selskapene en ambisjon om å bli  totalleverandør innen grønn hydrogen med særskilt fokus på maritim sektor. – Dette er et viktig og riktig steg for oss som produsent av fornybar energi, med fokus på…

Les meir

Årsrekneskap for SKL AS

ÅRSREKNESKAP 2020 FOR KONSERNET SKL Etter ei årsomsetning på 344,4 mill. kr, fekk konsernet SKL i 2020 eit resultat etter skatt på 2,9 mill. kr. Resultatet er 266,5 mill. kr svakare enn i 2019, og er eit resultat av svært låge kraftprisar. Året 2020 vart eit spesielt driftsår. Koronaviruset vart frå mars månad ei utfordring…

Les meir

PRESSEMELDING Knutsen OAS (Knutsen), Haugaland Kraft AS og Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) etablerer havvindselskapet Deep Wind Offshore (DWO), med sikte på å utvikle havvindprosjekter i Norge og internasjonalt. Norge åpnet opp to områder for havvind 1.januar 2021. Sør-Vestlandet har en lang maritim tradisjon, bygget på næringer som fiskeri, skipsfart, olje og gass. Fornybar kraftproduksjon har…

Les meir