Økonomi

SKL søkjer rekneskapsmedarbeidar SKL er ein vasskraftprodusent som årleg produserer om lag 2.700 GWh elektrisk energi. Det er nok til 150.000 husstandar – eller om lag forbruket til Bergen by. Vasskraft er naturleg og berekraftig. Me forvaltar våre felles naturressursar og gjev energi attende til lokalsamfunnet. SKL går inn i ein periode med stor vekst … Hald fram med å lese Økonomi