VASSKRAFTA – viktig del i det grøne skiftet

Det grøne skiftet inneber at me treng meir fornybar energi. Kun halvparten av Norges totale energiforbruk kjem i dag frå fornybare kjelder. Resten kjem frå fossile kjelder. Om vi skal få alt over på fornybar energi, treng vi meir fornybar kraft. Her er vasskrafta svært sentral og unik. Slik skattesystemet er innretta i dag hindrar…

Les meir