SKL sikrar kraftproduksjonen

Produksjon av rein og fornybar kraft er samfunnskritisk verksemd, også i denne utfordrande tida me alle opplever no – der me saman skal avgrensa smittefaren av koronavirus. SKL har gjort tiltak som skal sikra kraftproduksjonen i anlegga våre, samstundes som me rettar oss etter styresmaktene sine retningslinjer – me må bremsa smitte, beskytta oss sjølv…

Les meir

Krafthandel

Me ynskjer å styrka kompetansen vår innanfor krafthandel og digitalisering. Sunnhordland Kraftlag søkjer etter ein medarbeidar som har: – Engasjement for foredling av fornybar energi – Erfaring innan matematikk/statistikk og bruk av dette inn mot store datasett – Evne til å framstilla data og ny innsikt visuelt – Interesse for å læra om vasskraft og…

Les meir