Lærling energimontør

Til avdeling teknisk drift og vedlikehald i Matre i Kvinnherad, søkjer SKL etter lærling i energimontørfaget. Avdelinga har ansvar for drift og vedlikehald av vasskraftanlegga til SKL og deltek også i bygging av nye anlegg. Anlegga er lokalisert både i Hordaland og Rogaland. Som lærling vil du ha arbeidsstad i Matre, men du må pårekna…

Les meir