Årsrekneskap 2017 for SKL

Etter ei årsomsetning på 806,5 mill. kr, fekk konsernet SKL i 2017 eit resultat etter skatt på 152,9 mill. kr. Resultatet er 8,5 mill. kr svakare enn i 2016. Driftsresultatet i 2017 vart 410,5 mill. kr mot 283,7 mill. kr året før. Skattekostnaden for 2017 er rekna til 253,5 mill. kr, mot 99,7 mill. kr…

Les meir