Produksjonsrekord

SKL sette, med god margin, produksjonsrekord i 2017. I eigne anlegg inkludert deleigde småkraftverk og Sima og Ulla Førre produserte me 2 647 GWh, som er monaleg meir enn normalproduksjonen for desse anlegga på om lag 2 300 GWh. I tillegg til denne produksjonen kjem også våre finansielle eigarskap gjennom produksjonen i Saudafaldene og anlegga knytt…

Les meir