Produksjonsrekord

SKL sette, med god margin, produksjonsrekord i 2017. I eigne anlegg inkludert deleigde småkraftverk og Sima og Ulla Førre produserte me 2 647 GWh, som er monaleg meir enn normalproduksjonen for desse anlegga på om lag 2 300 GWh. I tillegg til denne produksjonen kjem også våre finansielle eigarskap gjennom produksjonen i Saudafaldene og anlegga knytt…

Les meir

Straumens dag

Utan straum hadde vi korkje hatt mobiltelefon, varmt vatn i dusjen eller høve til å gå på konsert med favorittartisten vår. Fram mot “Strømmens dag” 23. januar inviterer vi alle til å dela kva dei set mest pris på med straum.

Les meir