Sender konsesjonssøknad om Onarheim Kraftverk

Onarheim kraftverk vil nytta fallet mellom kote 459 og kote 110 i Hellandselva i Kvinnherad kommune. Det vert søkt om å nytta inntil 72% av total tilgjengeleg vassmengde ved inntaket. Tiltaket omfattar ingen reguleringar eller overføringar frå andre vassdrag.

Les meir