Følkemøte om Løkjelsvatn kraftverk

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) kunngjer: Folkemøte om Løkjelsvatn kraftverk NVE har motteke søknad frå SKL om bygging av Løkjelsvatn kraftverk i Etne kommune i Hordaland og arrangerer i samband med det eit folkemøte i Etne kulturhus onsdag 28. september kl. 19.00. På møtet vil NVE orientere om sakshandsaminga av søknaden, medan søkjar vil gjere…

Les meir