Generalforsamling i SKL

I generalforsamlinga til SKL vart det den 18. april 2016 vedteke å betala ut 38 millionar kroner til eigarane for rekneskapsåret 2015. Dette er i tråd med innstillinga frå styret. Generalforsamlinga godkjende den framlagde rekneskapen for konsernet SKL for 2015. Den syner ei årsomsetning på 746 mill. kr, der konsernet oppnådde  eit resultat etter skatt…

Les meir

Gjennomslag i Tverrelva

Tysdag 5. april var det gjennomslag i vasstunnelen i Tverrelva kraftverk i Uskedalen, Kvinnherad kommune.
Tunnelen er 690 m lang, og har ein diameter på 740 mm. Det er firmaet Norhard som har bora tunnelen med ein fullprofil boremaskin.

Les meir

Nye eigarar overtek SKL si naturgassatsing

Med verknad frå 1. april 2016 overtek lokale investorar naturgassverksemda til SKL. Det er viktig i eit lokalt og regionalt perspektiv. Dei nye eigarane overtek ei satsing SKL har hatt sidan 2007, der ein har utvikla og bygd infrastruktur for naturgass på Stord.

Les meir