SORIA deler ut oppdrag for 1.4 milliardar

Nettselskapa i SORIA-samarbeidet har signert avtale med Nuri Telecom LtD (Nuri) om kjøp av kommunikasjonsutstyr og automatiske straummålarar til over 700 000 kundar. Avtalen har ein verdi på rundt 600 millionar kroner. Samstundes er det inngått montasjeavtalar med Eltel Networks AS, Ringeriks-Kraft Service AS og OneCo Technologies AS for 800 millionar kroner.

Les meir