Generalforsamling i SKL

I generalforsamlinga til SKL vart det den 20. april 2015 vedteke å betale ut 92.5 millionar kroner til eigarane for rekneskapsåret 2014. Dette er i tråd med innstillinga frå styret. Generalforsamlinga godkjende den framlagde rekneskapen for konsernet SKL for 2014. Den syner ei årsomsetning på 845 mill. kr, der konsernet oppnådde  eit resultat etter skatt…

Les meir