Folkemøte om Blåfalli Fjellhaugen

NVE inviterte tysdag 14. april til folkemøte om Blåfalli Fjellhaugen utbygginga. Dette er ein del av prosessen i konsesjonshandsaminga, der SKL har søkt om å få løyve til å byggja eit nytt stort kraftverk i Fjellhaugen-området. Kraftverket vil nytta fallet mellom Midtbotnvatn og Fjellhaugvatn. Installert effekt i det omsøkte kraftverket vil vera om lag 150…

Les meir