Åtvaring ved ferdsel i fjellet

Til alle som ferdast i SKL sitt nedslagsfelt i Fjellhaug- og Blådalsområdet. På regulerte elvar og vatn vil det alltid vera fare for område med ope vatn og utrygg is. Dette gjeld særleg ved inn- og utløpsosar, tappetunnelar, kraftstasjonar og liknande. Vidare kan det i reguleringssona liggja att isflak som det kan vera farleg å…

Les meir