Årsrekneskap 2014 for konsernet SKL

Etter ei årsomsetning på 845 mill. kr, fekk konsernet SKL i 2014 eit resultat etter skatt på 124 mill. kr. Resultatet er 62 mill. kr lågare enn i 2013. Driftsresultatet i 2014 vart 299 mill. kr mot 413 mill. kr året før. Av dette kjem 275 mill. frå kraftproduksjon. Skattekostnaden for 2014 er rekna til…

Les meir