Åtvaring ved ferdsel i fjellet

Til alle som ferdast i SKL sitt nedslagsfelt i Fjellhaug- og Blådalsområdet. På regulerte elvar og vatn vil det alltid vera fare for område med ope vatn og utrygg is. Dette gjeld særleg ved inn- og utløpsosar, tappetunnelar, kraftstasjonar og liknande. Vidare kan det i reguleringssona liggja att isflak som det kan vera farleg å…

Les meir

Årsrekneskap 2014 for konsernet SKL

Etter ei årsomsetning på 845 mill. kr, fekk konsernet SKL i 2014 eit resultat etter skatt på 124 mill. kr. Resultatet er 62 mill. kr lågare enn i 2013. Driftsresultatet i 2014 vart 299 mill. kr mot 413 mill. kr året før. Av dette kjem 275 mill. frå kraftproduksjon. Skattekostnaden for 2014 er rekna til…

Les meir