SKL underteiknar partneravtale med NCE Maritime Clean Tech

Partnerane har eit særleg ansvar for den strategiske utviklinga av klynga, og delta aktivt for å fremja partnargruppa sin felles visjon og målsetnad. SKL var ein av stifterane til organisasjonen Maritime CleanTech West i 2011. SKL deltek også i ulike utviklingsprosjekt i NCE Maritime CleanTech, bl.a. Folgefonn-prosjektet og i prosjektet «Urban Water Shuttle». – NCE…

Les meir