SKL opprettheld beredskapen

SKL sin beredskapsorganisasjon er framleis mobilisert. Dei fleste kundane har fått straumen tilbake, men diverre er det framleis kundar som er straumlause i områda: Agdestein, Lundsseter og Huglo, desse er i all hovudsak fritidsbustadar. Nokre av innbyggjarane får, på grunn av, skade på kabel/linjer framleis strømforsyning via aggregat, dette gjeld om lag 60 kundar i…

Les meir