Feil i faktura

Grunna ein feil i fakturarutinane, har det vorte sendt ut to like fakturaer til mange av kundane våre. Dei som har fått to like fakturaer på papir skal sjølvsagt berre betale den eine. E-faktura og avtalegiro-kundar er ikkje råka. Me seier oss leie for denne feilen.

Les meir