SKL og Statnett har underteikna samarbeidsavtale

SKL og Statnett har underteikna samarbeidsavtale om nettplanlegginga i Sunnhordland og på Haugalandet dei næraste åra. Avtalen gjeld dei tiltaka som må gjennomførast i tilknytning til mogleg byggjing av ein ny aluminiumsfabrikk på Karmøy, elektrifisering av Utsirahøgda frå Kårstø og eit aukande alminneleg forbruk.

Les meir