Skulevegen får lys

Torsdag kveld (27.11.) vart det lys langs skulevegen for elevar frå Sætrevik og Høgåsen på veg til Tjødnalio skule. Det er Stord Ungdomsråd som har stått i spissen for dette arbeidet, og SKL har vore med i eit spleiselag for å få alt på plass. Klikk her for å sjå kva Stordnytt skriv om saka.

Les meir

SKL og Statnett har underteikna samarbeidsavtale

SKL og Statnett har underteikna samarbeidsavtale om nettplanlegginga i Sunnhordland og på Haugalandet dei næraste åra. Avtalen gjeld dei tiltaka som må gjennomførast i tilknytning til mogleg byggjing av ein ny aluminiumsfabrikk på Karmøy, elektrifisering av Utsirahøgda frå Kårstø og eit aukande alminneleg forbruk.

Les meir