Alle har fått straumen tilbake

Oppdatert laurdag 15:00 ​Lyn- og tôreveret fredag kveld og natt til laurdag førte til fleire straumbrot i distriktet. Driftsentralen til SKL melder no at alle kundane har fått straumen tilbake. Fleire arbeidslag var ute i heile natt for å retta feil, og gjera det dei kunne for at alle skulle få straumen tilbake så snart…

Les meir

Feil i faktura

Grunna ein feil i fakturarutinane, har det vorte sendt ut to like fakturaer til mange av kundane våre. Dei som har fått to like fakturaer på papir skal sjølvsagt berre betale den eine. E-faktura og avtalegiro-kundar er ikkje råka. Me seier oss leie for denne feilen.

Les meir

Skulevegen får lys

Torsdag kveld (27.11.) vart det lys langs skulevegen for elevar frå Sætrevik og Høgåsen på veg til Tjødnalio skule. Det er Stord Ungdomsråd som har stått i spissen for dette arbeidet, og SKL har vore med i eit spleiselag for å få alt på plass. Klikk her for å sjå kva Stordnytt skriv om saka.

Les meir

SKL og Statnett har underteikna samarbeidsavtale

SKL og Statnett har underteikna samarbeidsavtale om nettplanlegginga i Sunnhordland og på Haugalandet dei næraste åra. Avtalen gjeld dei tiltaka som må gjennomførast i tilknytning til mogleg byggjing av ein ny aluminiumsfabrikk på Karmøy, elektrifisering av Utsirahøgda frå Kårstø og eit aukande alminneleg forbruk.

Les meir

Oppfordrar til nytenking

Statsråd Vidar Helgesen ved statsministerens kontor, EØS saker og forholdet til EU heldt føredrag under årets Energirike konferanse, som gjekk av stabelen i Haugesund 5. – 6. august.

Les meir