Styret/leiing

Leiing

John Martin Mjånes

Klikk for å sjå meir

John Martin Mjånes

Administrerande direktør

​John Martin Mjånes er administrerande direktør i SKL. Mjånes er utdanna statsautorisert revisor frå Norges Handelshøyskole. Han har vore tilsett i SKL sidan 2008, og har vore økonomisjef og seinare viseadministrerande direktør fram til 31.12.2017. Tidlegare har Mjånes hatt ulike stillingar i Wärtsila Norway, der han blant anna var økonomisjef i Wärtsilä Automation Norway AS. Mjånes har også erfaring som revisor i Ernst & Young. Han har ulike verv som styreleiar og styremedlem
Dagfinn Vatne

Klikk for å sjå meir

Dagfinn Vatne

Avdelingsleiar, utvikling vannkraft

​Dagfinn Vatne er leiar for vasskraftutvikling i SKL. Vatne er utdanna ingeniør innan bygg- og anlegg frå Bergen Ingeniørhøgskole i 1981 med seinare etterutdanning i vassbygging frå NTH i 1989. Han har arbeidd i SKL i ulike rollar, men for det meste hatt ansvar for større utbyggingssaker. Vatne har ulike tillitsverv i bransjen, bl.a. sit han i styret for Norsk Vannkraftsenter.
Arne Helleland

Klikk for å sjå meir

Arne Helleland

Avdelingsleiar, drift og vedlikehald

Helleland er Elkraftingeniør frå Bergen Ingeniørhøgskole 1983, med diverse etter-/vidareutdanning bl.a. frå NTNU. Han vart tilsett i SKL i 1983, og har hatt ulike roller innan prosjekt, drift og vedlikehald opp gjennom åra
Jakob Bjelland

Klikk for å sjå meir

Jakob Bjelland

Avd.l., krafthandel og driftssentral

Jakob Bjelland er leiar for krafthandel og driftssentralen i SKL. Bjelland er sivilingeniør i fysikk og matematikk frå NTH (NTNU) i 1995, og har bakgrunn frå blant anna Kongsberg-gruppa, Aker Kværner-systemet og Wärtsilä. Før han byrja i SKL hausten 2014 leia han engineering-avdelinga innan elektro og automasjon i Wärtsilä Ship Power. Bjelland er også engasjert i lokalpolitikk og er for tida varaordførar i Stord kommune.​
Kjetil Harestad

Klikk for å sjå meir

Kjetil Harestad

Avdelingsleiar, forretningsutvikling

​Kjetil Harestad er avdelingsleiar for forretningsutvikling. Han er utdanna økonom frp BI. Harestad har arbeidd i SKl sidan 2009. Han har tidlegare arbeidd i Kværner Stord AS, blant anna som økonomisjef, og vore byråleiar for ei gruppe reklamebyrå i Oktan. Han har fleire verv som styreleiar og styremedlem.
Knud Nagell Dahl

Klikk for å sjå meir

Knud Nagell Dahl

Økonomisjef

Knud Nagell Dahl er økonomisjef i SKL. Dahl har mastergrad i rekneskap frå Norges Handelshøyskole. Han har vore tilsett i SKL sidan 2010, då i stilling som konsernkontroller. Han har bakgrunn som manager/statsautorisert revisor i revisjonsselskapet KPMG.
Silje Rullestad

Klikk for å sjå meir

Silje Rullestad

HR sjef

Silje Rullestad er HR sjef i SKL. Rullestad har mastergrad i sosiologi frå Universitetet i Bergen, med spesialisering innan arbeids- og organisasjonssosiologi. Ho har også studert arbeidsrett og styrekompetanse ved BI. Rullestad har vore tilsett i SKL sidan 2006, og jobba i ulike stillingar innan HR området. Ho har tidlegare erfaring frå psykisk helsevern i Helse Fonna.​
Jan Petter Myhre

Klikk for å sjå meir

Jan Petter Myhre

Kommunikasjonsleiar

​Jan Petter Myhre har hatt ulike funksjonar i SKL sidan han kom til selskapet i 1998. Dei siste åra har han hatt ansvar for informasjon og mediekontakt. Myhre har pedagogisk utdanning, og har tidlegare erfarng i arbeidslivet frå IT-verksemder, grafisk bransje og shipping. Han har hatt fleire styreverv i kraftbransjen. 

Styret

Didrik Sigmund Ferkingstad

Klikk for å sjå meir

Didrik Sigmund Ferkingstad

Styreleiar

Olav Osvoll

Klikk for å sjå meir

Olav Osvoll

Nestleiar

Olav Linga

Klikk for å sjå meir

Olav Linga

Styremedlem

Ragnhild Bjerkvik

Klikk for å sjå meir

Ragnhild Bjerkvik

Styremedlem

Willie Wågen

Klikk for å sjå meir

Willie Wågen

Styremedlem

Bente Bondhus

Klikk for å sjå meir

Bente Bondhus

Styremedlem

Egil Åkra

Klikk for å sjå meir

Egil Åkra

Styremedlem

Anne-Gro Fiveland

Klikk for å sjå meir

Anne-Gro Fiveland

Styremedlem