Rekruttering

Me leitar etter dei som veit noko me ikkje veit, og som kan få til det me ikkje er i stand til. Å rekruttere er både å vedlikehalde og å utvikla.

Menneska i bedrifta gjer oss til det me er. Utan kvar enkelt blei det eit fattig heile. Rekruttering er viktig for fornying og kompetansepåfyll. Dei menneskelege ressursane er uendelege. Me skal tiltrekkje oss dei beste. For me vil vekst og utvikling.